MAGAZYNIER

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Forma grzecznościowa
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oczekiwania finansowe brutto
*
Preferowane miejsce pracy Proszę wybrać oddział:
*
Klauzula informacyjna
 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Iglotex Centrum Usług Wspólnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CUW”) ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz oraz podmiot wskazany w ogłoszeniu jako miejsce pracy (dalej zwany „miejscem pracy”), na zasadach współadministrowania danymi dla potrzeb prowadzonej rekrutacji. Za wykonywanie obowiązków i spełnienie praw w stosunku do osób, których dane dotyczą odpowiada CUW, niemniej jednak wniosek który wpłynie do podmiotu w którym znajdować się będzie faktyczne miejsce pracy także będzie procedowany.
 2. CUW wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem rodo@iglotex.com.pl. Inspektora ochrony danych wyznaczyły także:
  • Iglotex S.A. ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz;
  • Iglotex Dystrybucja sp. z o.o. ul. Polska 20, 81-339 Gdynia;
  • Iglotex Kraków sp. z o.o. Polska 20, 81-339 Gdynia;
  • Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRITAR S.A. ul. Sadowa 29, 33-102 Tarnów;
  • Chłodnia Grudziądz sp. z o.o. ul. gen J. Kustronia 13, 86-300 Grudziądz;
  • Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „LEWIL IGLOKRAK” sp. z o.o. ul. Sadowa 29, 33-102 Tarnów;
  • Igloport sp. z o.o. ul. Polska 20, 81-339 Gdynia;
 3. Dane będą przetwarzane jedynie dla celów prowadzonej rekrutacji:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie w jakim podanie danych jest wymagane przepisami Kodeksu pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie w jakim kandydat do pracy podaje dobrowolnie dane w szerszym zakresie niż wymagany przepisami Kodeksu pracy. Wyrażenie zgody następuje poprzez przesłanie danych w treści dokumentów aplikacyjnych,
  • art. 9 ust. 2 lit b RODO w zakresie w jakim pracodawca przed zatrudnieniem jest obowiązany do skierowania kandydata na badania wstępne i otrzymania odpowiedniego orzeczenia w przedmiocie zdolności pracownika do wykonywania pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie w jakim kandydat wyraził dobrowolną, odrębną zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
  • dane kandydatów będą przetwarzane także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, przez okres 3 miesięcy w trakcie których współadministratorzy mają możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest przechowywanie danych niektórych kandydatów przez okres próbny kandydata wybranego na dane stanowisko.
 4. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda może zostać ona wycofana w każdym czasie co nie wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 5. Dane w ramach procesu rekrutacji będą przechowywane przez:
  Dane osobowe gromadzone dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji, podane przez osobę przystępującą do rekrutacji. Do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu.
  Dane osobowe podane przez osobę przystępującą do rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji Dane przetwarzamy do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż przez rok. Jeśli podałeś nam swój adres e-mail dla celów rekrutacji przed upływem roku prześlemy Ci maila z zapytaniem czy chcesz pozostać w naszej bazie. W przypadku wyrażenia woli pozostawienia dokumentów rekrutacyjnych w naszych zasobach będziemy je przechowywać przez czas, który zostanie przez Ciebie dobrowolnie określony.
 6. Podanie danych w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, w zakresie wykraczającym jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
 7. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach wskazanych przepisami prawa osobom których dane dotyczą przysługuje także prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych mogą być w szczególności podmioty zewnętrzne dostarczające nam narzędzi informatycznych umożliwiających prowadzenie procesu rekrutacji.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że takie zautomatyzowane przetwarzanie mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób miałoby istotnie wpływać na osoby przez nas rekrutowane.
Klauzula informacyjna

Niektóre działania mające na celu poszukiwanie pracowników prowadzimy w sposób ciągły bowiem nieustająco potrzebujemy osób na wskazane stanowiska. Jeśli przesyłasz nam CV na takie stanowisko tym samym wyrażasz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Iglotex Centrum Usług Wspólnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CUW”) ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz oraz ten podmiot z GK Iglotex w ramach którego chcesz podjąć pracę (dalej zwany „miejscem pracy”), na zasadach współadministrowania danymi dla potrzeb prowadzonej rekrutacji. Za wykonywanie obowiązków i spełnienie praw w stosunku do osób, których dane dotyczą odpowiada CUW, niemniej jednak wniosek który wpłynie do podmiotu w którym znajdować się będzie faktyczne miejsce pracy także będzie procedowany. w którym znajdować się będzie faktyczne miejsce pracy także będzie procedowany.
 2. CUW wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem rodo@iglotex.com.pl. Inspektora ochrony danych wyznaczyły także:
  • Iglotex S.A. ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz;
  • Iglotex Dystrybucja sp. z o.o. ul. Polska 20, 81-339 Gdynia;
  • Iglotex Kraków sp. z o.o. Polska 20, 81-339 Gdynia;
  • Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRITAR S.A. ul. Sadowa 29, 33-102 Tarnów;
  • Chłodnia Grudziądz sp. z o.o. ul. gen J. Kustronia 13, 86-300 Grudziądz;
  • Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „LEWIL IGLOKRAK” sp. z o.o. ul. Sadowa 29, 33-102 Tarnów;
  • Igloport sp. z o.o. ul. Polska 20, 81-339 Gdynia;
 3. Dane będą przetwarzane jedynie dla celów prowadzonej rekrutacji:
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie w jakim kandydat wyraził dobrowolną, odrębną zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie w jakim podanie danych jest wymagane przepisami Kodeksu pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie w jakim kandydat do pracy podaje dobrowolnie dane w szerszym zakresie niż wymagany przepisami Kodeksu pracy. Wyrażenie zgody następuje poprzez przesłanie danych w treści dokumentów aplikacyjnych,
  • art. 9 ust. 2 lit b RODO w zakresie w jakim pracodawca przed zatrudnieniem jest obowiązany do skierowania kandydata na badania wstępne i otrzymania odpowiedniego orzeczenia w przedmiocie zdolności pracownika do wykonywania pracy,
 4. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda może zostać ona wycofana w każdym czasie co nie wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 5. Dane w ramach procesu rekrutacji będą przechowywane przez:
  Dane osobowe podane przez osobę dla potrzeb przyszłych rekrutacji Dane przetwarzamy do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż przez rok. Jeśli podałeś nam swój adres e-mail dla celów rekrutacji przed upływem roku prześlemy Ci maila z zapytaniem czy chcesz pozostać w naszej bazie. W przypadku wyrażenia woli pozostawienia dokumentów rekrutacyjnych w naszych zasobach będziemy je przechowywać przez czas, który zostanie przez Ciebie dobrowolnie określony.
 6. Podanie danych w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, w zakresie wykraczającym jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
 7. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach wskazanych przepisami prawa osobom których dane dotyczą przysługuje także prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych mogą być w szczególności podmioty zewnętrzne dostarczające nam narzędzi informatycznych umożliwiających prowadzenie procesu rekrutacji.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że takie zautomatyzowane przetwarzanie mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób miałoby istotnie wpływać na osoby przez nas rekrutowane.