MAGAZYNIER - TARNÓW

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Forma grzecznościowa
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Książeczka sanitarno-epidemiologiczna
Czy posiadasz aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną? *

Uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych
Czy posiadasz uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych? *

Oczekiwania finansowe brutto
*
  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Iglotex Centrum Usług Wspólnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CUW”) ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz oraz podmiot wskazany w ogłoszeniu jako miejsce pracy (dalej zwany „miejscem pracy”), na zasadach współadministrowania danymi dla potrzeb prowadzonej rekrutacji. Za wykonywanie obowiązków i spełnienie praw w stosunku do osób, których dane dotyczą odpowiada CUW, niemniej jednak wniosek który wpłynie do podmiotu w którym znajdować się będzie faktyczne miejsce pracy także będzie procedowany.
  2. CUW wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem rodo@iglotex.com.pl.
  3. Dane będą przetwarzane jedynie dla celów prowadzonej rekrutacji, chyba że kandydat wyraził dobrowolną, odrębną zgodę na ich przetwarzanie także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Zgodę na udział w rekrutacji można wycofać w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  4. Dane związane z procesem rekrutacji będą przechowywane jedynie przez czas jej trwania. W przypadku zgody kandydata na przetwarzanie jego danych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez rok.
  5. Podanie danych jest dobrowolne.
  6. Każdemu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Odbiorcą danych mogą być w szczególności podmioty zewnętrzne, dostarczające nam narzędzi informatycznych, umożliwiających prowadzenie procesu rekrutacji.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby przez nas rekrutowane.