PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 3_2020

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
Forma grzecznościowa
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Oczekiwania finansowe brutto
*
Preferowane miejsce pracy
*
Doświadczenie w dziale sprzedaży w branży FMCG
*

Doświadczenie na stanowisku
*
Klauzula informacyjna

Niektóre działania mające na celu poszukiwanie pracowników prowadzimy w sposób ciągły bowiem nieustająco potrzebujemy osób na wskazane stanowiska. Jeśli przesyłasz nam CV na takie stanowisko tym samym wyrażasz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.

 1. Administratorem danych osobowych jest Iglotex Dystrybucja Polska Sp. z o.o. ul. Polska 20, 81-339 Gdynia;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pod adresem rodo@iglotex.com.pl;
 3. Dane będą przetwarzane jedynie dla celów prowadzonej rekrutacji:
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie w jakim kandydat wyraził dobrowolną, odrębną zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie w jakim podanie danych jest wymagane przepisami Kodeksu pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie w jakim kandydat do pracy podaje dobrowolnie dane w szerszym zakresie niż wymagany przepisami Kodeksu pracy. Wyrażenie zgody następuje poprzez przesłanie danych w treści dokumentów aplikacyjnych,
  • art. 9 ust. 2 lit b RODO w zakresie w jakim pracodawca przed zatrudnieniem jest obowiązany do skierowania kandydata na badania wstępne i otrzymania odpowiedniego orzeczenia w przedmiocie zdolności pracownika do wykonywania prac,
  • art. 9 ust. 2 lit a w zakresie w jakim kandydat z własnej woli, dobrowolnie poda potencjalnemu pracodawcy informacje dotyczące stanu swojego zdrowia,
 4. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda może zostać ona wycofana w każdym czasie co nie wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 5. Dane w ramach procesu rekrutacji będą przechowywane przez:
  Dane osobowe podane przez osobę dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane przetwarzamy do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż przez 24 miesiące. Jeśli podałeś nam swój adres e-mail dla celów rekrutacji przed upływem dwóch lat prześlemy Ci maila z zapytaniem czy chcesz pozostać w naszej bazie. W przypadku wyrażenia woli pozostawienia dokumentów rekrutacyjnych w naszych zasobach będziemy je przechowywać przez czas, który zostanie przez Ciebie dobrowolnie określony.
 6. Podanie danych w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, w zakresie wykraczającym jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
 7. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach wskazanych przepisami prawa osobom których dane dotyczą przysługuje także prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych mogą być w szczególności podmioty zewnętrzne dostarczające nam narzędzi informatycznych umożliwiających prowadzenie procesu rekrutacji, Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. lub inne podmioty z GK Iglotex w przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przekazanie swoich danych do innego potencjalnego pracodawcy.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że takie zautomatyzowane przetwarzanie mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób miałoby istotnie wpływać na osoby przez nas rekrutowane.